Shownarrarnas kulturpris.


 

 Kulturprisets omfattning

- förutom stor heder & ära för en god kulturinsatts.

 

Ø      Diplom.

Ø      5000 kr.

Ø      Kulturprisljus.

Ø      Hedersgäst vid sällskapets nästkommande högtidsmiddag.

 

 

  • Kulturpriset är ett externt pris från sällskapet Shownarrarnas sida och kan således inte inte erhållas av någon som redan är medlem. 
  • Priset ska utdelas till den eller de personer som hela Sällskapet Shownarrarna finner värd att erhålla det.
  • Vinnaren av priset utses i konsensus av Shownarrarnas högsta beslutande organ - årsmötet, den 1 februari varje år. Priset utdelas vid lämplig vald punkt under kommande verksamhetsår.
  •  

 


2018 års mottagare av

Sällskapet Shownarrarnas kulturpris.

Är:

Ellen Andersson

Utdrag av motivering: 

Sällskapet Shownarrarnas stora råd och församling har bestämt att tilldela kulturpriset för 2018 till en synnerligen talangfull person som med sin röst som instrument vitaliserar svensk jazzmusik.

 


 

 

 

2017 års mottagare av

Sällskapet Shownarrarnas kulturpris.

är:

Johan Hagesund

 

Utdrag av motivering:

Jahan Hagesund får Sällskapet Shownarrarnas Kulturpris 2017 för sitt stora engagemang och hjärta som slår för den lokala, kulturella estraden. Han är en enastående kulturentreprenör och betydelsefull kulturaktör.

Han är också en skapare av nya scener för östgötska kulturpersonligheter och genomför årligen Östergötlands Bokmässa. 

Han är en lokal hjälte och bör som sådan hyllas.

 


 

 

 

2016 årsmottagare av

Sällskapet Shownarrarnas Kulturpris

 är:

Jenny Andreen

Motivering:

Hennes engagemang och kunnande driver och utvecklar den fria teatern och scenkonsten i vår region, bl.a. genom hennes engagemang i start och drift av Teaterns Hus i Linköping. Jenny är en mycket uppskattad och omtyckt teaterlärare och skådespelerska, samt en vital aktör för den fria teatern och scenkonsten i Linköping. 

Som teater och dramalärare har hon undervisat och sporrat otaliga unga förmågor till framgångsrika scenkonstprestationer.

Som ordförande för Teaterns Hus arbetar hon på ett engagerat, brett och framsynt sätt. Jenny bidrar till ett rikt och varierat kulturliv till allas vårt fromma.

Jenny har en vänlig, positiv, hjälpsam och snäll personlighet och har nära till skratt och uppmuntrande ord till alla. Hon älskar teater och drama och hon älskar människor, hon tror människan om gott, vilket gör det lätt för folk i hennes närhet att utvecklas och verka.

Sällskapet Shownarrarna utser Jenny Andreen till värdig kulturprismottagare och tilldelar henne 2016 års pris som ett tecken på Sällskapets uppmuntran och stöd för hennes engagemang och gärning.


 

 

 

2015 års mottagare av

Sällskapet Shownarrarnas Kulturpris

är:

Marlene Jacobsson

Motivering:

 

Marlene är en avgörande aktör, impressario, danslärare och koreograf i Linköping. Hennes starka engagemang och kunnande driver och utvecklar dans och balettkonsten i vår region.

 Som danslärare har hon undervisat och sporrat otaliga unga förmågor till framgångsrika dans och scenkonstprestationer. Många är också Marlenes adepter som senare hittat vägen till högre utbildningar och förkovran samt erkännanden. Som rektor och lärare för Östgöta Balett & Dansakademi arbetar hon på ett engagerat och framsynt sätt.  Marlene är en vital karaktär som bidrar till ett rikt och varierat kulturliv till allas vårt fromma.

 Marlene har på ett mångsidigt, aktivt och högst betydelsefullt sätt stöttat dansen och dess utövare på ett exceptionellt positivt sätt. Hon har aktivt verkat för att få resurser, lokaler, kontakter och personal till förfogande.  Hon visar genom sin ledargärning och initiativförmåga samt glöd, hur essentiellt avgörande en stark ledaregestalt är, för att dansen och dansintresserades visioner ska kunna förverkligas och realiseras.

 Marlene har en vänlig, positiv och hjälpsam personlighet och har nära till skratt och uppmuntrande ord till alla. Hon älskar dans och hon älskar människor, hon tror människan om gott, vilket gör det lätt för folk i hennes närhet att utvecklas och verka.

 

Sällskapet Shownarrarna utser Marlene till värdig kulturprismottagare och tilldelas henne 2015 års pris som ett tecken på Sällskapets uppmuntran och stöd

- för hennes engagemang och gärning.

 


 

2014 års pristagare är:

Jessica Ericsson

Utdrag ur motivering:

 

Jessica är en mångbegåvad, dynamisk människa och har genom sin sång och sina kulturprogram profilerat sig till att bli en av regionens starkaste kulturella aktörer. Med mycket energi och oförtruten positiv framtoning utvecklar och kombinerar hon, på ett oefterhärmligt sätt både arrangemang, visor och sånger, samt näringsverksamhetsåtaganden, och förenar dessa på ett konstruktivt, passionerat och utmärkt sätt.

Som sångerska är hennes röst välkänd och meriterad, flerfaldigt premierad, vedertagen och prisad. Hon är idag en etablerad sångerska med en vittomfattande klar och utmärkt stämma och hennes kunnande, bredd och känsla är erkänd och gedigen. Hon är, och har under många år varit, en betydelsefull och mångsidig kulturpersonlighet i Linköping.Jessica driver och genomför sina kulturella åtaganden på hög kulturell och professionell nivå och under stort eget ansvar.

Jessica är som person positiv och hjälpsam som alltid har nära till leende och skratt. Hon tror människan om gott, vilket gör det lätt för folk i hennes närhet att utvecklas och må bra. Med socialt patos och ideellt engagemang intresserar hon sig i människans utveckling, förkovran och odling – en sann kulturvän, i ordets mest grundläggande bemärkelse.Hon är på alla sätt vi kan se, en värdig kulturprismottagare och tilldelas därför 2014 års pris som ett tecken på Sällskapets Shownarrarnas uppmuntran och stöd till hennes engagemang och gärning.

 


 

2013 års pristagare är

Martin Widmark

Utdrag ur motivering:

Martin Widmark är en av de avgjort mest begåvade, framgångsrika, älskade och ambitiösa författarna av barn och ungdomslitteratur i Sverige under modern tid. Med sina böcker om Lasse & Maja, Nelly Rapp,  Tyko Flore, Halvdan viking, för att nämna några av de många karaktärer han genererat, visar han prov på  sin mångfacetterade och oomstridda talang, förmåga och fallenhet.

Martin är en avgörande och viktig författare och aktör, samt ledare i och runt barn och ungdomslitteratur. Hans omfattande, skarpsinniga och gedigna författargärning sporrar, på alla sätt vi kan se, till läsande och läslust hos generationer framöver.

 


2012 års pristagare är:

Sune Lindgren

Utdrag ur motivering.

Sune är en avgörande och viktig aktör, impressario och arrangör i och runt regionen för att vidmakthålla och levandegöra hågkomsten av Linköpings absolut största kulturella personlighet; Tage Danielsson och hans liv och gärning.

Som ordförande i Sällskapet Tage Danielssons Vänner har han på ett engagerat och framsynt sätt verkat till både kulturens som Tages Danielssons minnes fromma.  Sune är en vital karaktär som bidrar till ett rikt och varierat kulturliv i staden och regionen genom sitt engagemang runt Tages liv och verk, från revy, filmer till böcker och diktning, mm.

 

 

 


 

2011 års pristagare är: 

Great Jazzclub

Utdrag ur motivering:

Great Jazz Club är och har under många år varit en av de viktigaste arrangörerna och krafterna för musiken i Linköping och Östergötland. Det är en storligen imponerande förening som utifrån ett ideellt engagemang lyckas sätta Linköping och jazzen på kartan.

Föreningen levandegör, vidmakthåller ochvitaliserar via sitt arbete en musikalisk särpräglad kulturyttring som gagnar såväl dess utövare som en månghövdad och begeistrad publikgrupp. 

Tilldelades i spegelsalen i Konsert & Kongress, Linköping 


 

2010 års pristagare är:

Sjukhus-Clownerna

i Östergötland

Utdrag ur motiveringen.

Sjukhusclownerna är en viktig del i mottagande, vården och upplevelsen på och av barnklinikerna i Östergötland. Clownerna färgsätter och levandegör en standardiserad, opersonlig och steril miljö och förgyller tillvaron på alla tänkbara sätt genom sina uppenbarelser och humor.

De glädjer och är ett välkommet avbrott för barn och anhöriga som står under svåra och traumatiska situationer. Sjukhusclownerna arbetar med med liv och lust, för just, liv och lust.


 


2009 års pristagare är:

Ann-Helene Fernberg

regional chef för studieförbundet NBV

 

Utdrag ur Motivering:

"Hennes stöd, satsningar och visionära ledarskap är grunden till mycket av det fria kulturlivets yttringar under de senaste åren i och kring Linköping, framförallt inom den fria scen- och teaterkonsten"

 


2008 års pristagare är:

Lana Brunell

programledare, radioproducent och sångerska

Motivering:

Lana är, och har under många år varit, en betydelsefull och mångsidig kulturpersonlighet i Linköping. Hon sjunger, skriver låtar och verkar som programledare i Radio. Som sångerska är hennes röst välkänd och hon har många gånger medverkat i stora sammanhang och tillsammans med andra celebra artister.

Hon är idag en etablerad sångerska med en härlig röst och hennes bredd, kunnande och känsla är erkänt och vittgående. Hennes mångfasetterad musikaliska intelligens och förmåga åskådliggörs bland annat i hennes egna låtar där bluesen och delvis jazzen talar. Men även i hennes tolkningar av sånger som exempelvis "Summertime".

Hennes begåvning ses också i hennes sätt att behärska både mindre och större orkestersättningar, från ett stillsamt piano till full bandsättning med ösig covermusik.

Lana är en positiv och hjälpsam person och som alltid har nära till leende och skratt. Hon tror de flesta om gott, vilket i realiteten säger mest om henne själv och hennes goda personlighet.

Hon är på alla sätt vi kan se, en värdig kulturprismottagare och tilldelas därför 2008 års pris som ett tecken på Sällskapets Shownarrarnas uppmuntran och stöd till hennes gärning.

Se bild under fliken Bilder i menyn, sidan 5.

 


2007 års pristagare:

Joakim Johansson

scenograf, aktör och hembygdsföreningsordförande

 

Motivering:

Joakim är en betydelsefull och mångsidig kulturpersonlighet i Linköping trots relativt ung ålder. Arbetsam och vänlig, entusiastisk och intresserad verkar han som scenograf, arrangör och lokalhistorisk eldsjäl.

Han har under flertalet år funnits med som kreativ och uppskattad scenbyggare runt många teaterproduktioner i och runt Linköping, bl.a. kan nämnas utomhusproduktionerna i Gamla Linköping, samt revy och fars byggen både för forumteatern som för Sagateaterns scen.

 Joakim har också i sin roll som Hembygdsföreningens ordförande i Landeryd, genom nytänkande och mod öppnat nya vägar och möjligheter för olika kulturformer att mötas och samverka. Här kan nämnas arrangemang som Hemsöborna, allsångskvällar, marknads och temadagar, där Joakim varit en starkt drivande och initiativrik kraft.

 

Han har skapat ett eget minnes och gårdsmuseum för bevarande av släkttraditioner inom snickeri och båtbygge och han har medverkat med material vid framtagande av Kinda Kanals historia.