Sällskapet Shownarrarna 

Linköping


 

Sällskapet Shownarrarna bildades efter en idé från Sven-Inge Pettersson.

Anledningen var, enligt S-I P, att han tyckte man i Linköping borde samarbeta mer och konkurrera mindre inom nöjesbranschen. Bildandet av ett gemensamt Sällskap av ordenstyp, med Thalias Vänner och Stallbröderna som förebilder, skulle kunna vara den bästa lösningen enligt idégivaren och så blev det.

--------------------------------------------------------------------------------------

Den 1 februari 1967 bildades Sällskapet Shownarrarna av sex (6) stycken av de just då flitigaste och mer framgångsrika revy- och scenaktörerna i Linköping.

Man beslutade redan inledningsvis att alla medlemmar skulle numreras efter "intagningsordning" och att varje medlem också skulle ges ett unikt "ordens-namn" med anknytning till den sceniska eller konstnärliga gärning han blev intagen för.
De sex instiftarna var:   
Karl-Axel Hagelin  (nr. 1 Broder Frack) 
inge l. franzén  (nr. 2 Broder Rim) 
Ulf Holm  (nr. 3 Broder Pall)
Rune Mistrén (nr. 4 Broder Busk)
Sven-Inge Pettersson (nr. 5 Broder Mask)
Stig Ragnar (nr. 6 Broder Spel)

                                 I Shownarrarna har man från begynnelsen bestämt att medlemsantalet alltid skall vara maximerat till oslagbara 21 aktiva medlemmar. 

Sällskapet samlar aktiva, framstående och betydande kulturaktörer inom Linköpings musik och teaterliv.


                                 Lyssna inte till den som predikar allvarets betydelse, vad han i själva verket vill är att ursäkta sin egen tråkighet.

                                                                                                                     - Pax vobiskum -


 

Ç   

.Exiliverum pramilja es Candatis.

.Dativa primarium in Quvadium.

 

med andra ord -

Du har det inte roligare än du gör det!

Vi har i alla fall roligt tillsammans i Sällskapet Shownarrarna!

- - -